Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih a časopisů

Přístup na internet


zdarma

zdarma

Poplatek spojený s registrací

Registrační poplatek - dospělí

Registrační poplatek - děti, studenti, senioři


100 Kč/rok

50 Kč/rok

Tisk dokumentů z PC

Jednostranný tisk A4

Oboustranný tisk A4

Barevný tisk A4


2 Kč

3 Kč

10 Kč

Další poplatky

Ztráta, poškození čtenářské legitimace

Poškození čárového kódu v knihovní jednotce

Ztráta dokumentů


20 Kč

20 Kč

cena knihy + zprac. 100 Kč

Upomínky

1. upomínka

2. upomínka

3. upomínka

Upomínací dopis


15 Kč

30 Kč

50 Kč

70 Kč

Poplatek z prodlení u deskových her

                                                                        


50 Kč