Historie knihovny

Obecní knihovna v Lysicích je veřejnou knihovnou, jejímž posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literaturu, poskytovat informační služby. Veškerou svou činností přispívá k rozvoji kulturního života, ke vzdělávání a výchově občanů. Poskytuje všeobecné a praktické informace. Je místem přístupu do světa internetu.

Počátky knihovnické činnosti jsou spojeny s rozvojem spolkového života v 60. letech 19. století. V r. 1867 byla založena čtenářská beseda, která se stala základem obecní knihovny zřízené r. 1920. Umístění našla v budově radnice. Vedl ji dělník a milovník knih Karel Jašek.Za 2. světové války byla knihovna přestěhována do místního hostince, půjčovalo se v neděli dopoledne. V r. 1950 byl knihovníkem jmenován Antonín Opluštil.

Knihovna se opět stěhuje, tentokrát do budovy bývalé školy. V r. 1964 je po rekonstrukci knihovny (výměna oken, dveří, položení parketové podlahy, zakoupení a nainstalování nových regálů, závěsných polic, výpůjčních pultů a osvětlení) slavnostně zahájen provoz.V r. 1972 proběhla profesionalizace knihovny a z místní lidové knihovny se stává knihovna středisková. V 80. letech 20. století je knihovna vybavena novými regály, výpůjčními pulty , stolky, sedačkami pro čtenáře a osvětlením.

V r.1993 se místo okresního úřadu stává zřizovatelem knihovny obecní úřad a knihovna se opět stává knihovnou obecní. Pro veřejnost je knihovna otevřena tři dny v týdnu - celkem 14 hodin. Fond knihovny tvoří cca 19.800 svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační a přístup na internet. Součástí fondu je regionální literatura. Knihovna odebírá 20 titulů časopisů.

Od r.2001 mají uživatelé k dispozici veřejný internet umístěný v oddělení pro dospělé čtenáře. Knihovna pořádá pro dospělé besedy především na téma cestování a zahrada, pro děti kromě besed o knihách a spisovatelích pořádá Noc s Andersenem, zavedli jsme tradici Pasování prvňáčků na čtenáře.

Každoročně připravuje knihovna Velkou předvánoční výstavu. V loňském roce byly v budově knihovny otevřeny nové prostory pro výstavní činnost. Zde pořádá knihovna každý měsíc výstavy většího rozsahu.

V roce 1994 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů - program MAKS a program pro půjčování AVS (firma FPO Blansko). V roce 2003 získala knihovna z projektu VISK 3 dotaci na zakoupení nového počítače, programu CLAVIUS a provoz knihovny byl plně automatizován.

Obecní knihovna Lysice, Halasova 224, 679 71 Lysice, tel. 516 472 166
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!