Deskové hry

Pravidla půjčování 

Pravidla pro půjčování deskových a karetních her

Příloha Knihovního řádu č. 1 Knihovny městyse Lysic

Půjčování

♦ deskové hry je možné si zapůjčit v dětském oddělení  presenčně (ke hře v knihovně) 

nebo absenčně (půjčit si je domů) 

♦ absenčně se půjčuje pouze 1 desková hra na dobu 1 měsíce bez možnosti jejího prodloužení, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení

♦ deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři a s vyrovnanými závazky vůči knihovně

♦ čtenářům mladším 10 let se desková hra půjčí v doprovodu zákonného zástupce

♦ čtenářům do 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu (souhlasu) zákonného zástupce viz. formulář, který čtenář odevzdá na dětské oddělení  

před půjčením hry je čtenář povinen zkontrolovat si, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit, následně mu bude hra načtena na jeho čtenářské konto

♦ u každé hry je seznam komponentů a pravidla hry

Vracení

♦ čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu, v případě, že tak neučiní, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení viz. ceník

♦ deskové hry je možné vracet pouze tam, kde byly vypůjčeny, tzn. v dětském oddělení

♦ v případě poškození či ztráty hry nebo  jednotlivých komponentů, bez kterých je tato hra nepoužitelná je čtenář povinen zakoupit tutéž  hru nebo uhradit její pořizovací cenu 

♦ v případě poškození či ztráty některé části hry nebo jejich komponentů, které lze dokoupit, je uživatel povinen tuto náhradu (nový komponent) uhradit

♦ při vrácení deskové hry čtenář spolu s knihovníkem zkontroluje , jestli nic nechybí a proto musí počítat s prodlením způsobeným kontrolou (cca 15 minut)


Obecní knihovna Lysice, Halasova 224, 679 71 Lysice, tel. 516 472 166
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!